Mezuza dla niewidomych / The mezuza for the blind

Link . :Judaika / Judaica:.


Dotyk mezuzy ma bardzo głębokie i ważne znaczenie w judaizmie. Stanowi przypomnienie o przykazaniach i bezpośredni, fizyczny z nimi kontakt. W tym projekcie mezuzy dotyk nabiera jeszcze dodatkowego znaczenia. Ta mezuza skierowana jest do osób niewidomych. Słowo Szaddaj (שדי), czyli jedno z imion Boga, zapisane jest alfabetem Braille’a. Tutaj dotyk umożliwia nie tylko przypomnienie, ale i poznanie.

Touching mezuzah has a special, deep and important meaning in judaism. It reminds of commandments and mitzvot,is a physical connection with them. In this project a touch gets additional, new meaning. The mezuzah was designed for the blind. The word Shaddai (שדי), one of the names of God, is written in Braille alfabet. Here it not only reminds of the mitzvot, but conveys information. • Judaika / Judaica

 • 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim / The 70th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising

 • Działania w przestrzeni / Space

 • Meble / Furniture

 • Ceramika / Ceramics

 • Opakowania / Packages

 • Gadżety / Gadgets

 • Akcje / Actions

 • Grafika / Graphic design

 • Szkice / Sketches

 • Wystawy / Exhibitions

 • Wydarzenia / Events

 • O MNIE / ABOUT ME

 • Linki

 • Hellmanns

 • Pasy-Klawiatury

 • Klara Jankiewicz

 • Prakseda Yerka


 • helena.czernek@gmail.com


  stat4u

  powered by Ownlog.com & Fotolog.pl