Mezuza dla niewidomych / The mezuza for the blind

Link . :Judaika / Judaica:.


Dotyk mezuzy ma bardzo głębokie i ważne znaczenie w judaizmie. Stanowi przypomnienie o przykazaniach i bezpośredni, fizyczny z nimi kontakt. W tym projekcie mezuzy dotyk nabiera jeszcze dodatkowego znaczenia. Ta mezuza skierowana jest do osób niewidomych. Słowo Szaddaj (שדי), czyli jedno z imion Boga, zapisane jest alfabetem Braille’a. Tutaj dotyk umożliwia nie tylko przypomnienie, ale i poznanie.

Touching mezuzah has a special, deep and important meaning in judaism. It reminds of commandments and mitzvot,is a physical connection with them. In this project a touch gets additional, new meaning. The mezuzah was designed for the blind. The word Shaddai (שדי), one of the names of God, is written in Braille alfabet. Here it not only reminds of the mitzvot, but conveys information.
Mezuza na wejście do Muzeum / Mezuzah for the enstrance of the Museum

Link . :Judaika / Judaica:.


Mezuza zaprojektowana na konkurs organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich stanowi wizualizację gestu dotyku. Znajdują się na niej wgłębienia, ślady 3 palców. Podkreślają one ten gest, a jednocześnie stanowią literę Szin. Mezuza wykonana jest z miedzi, co nawiązuje do jednego z głównych materiałów użytych przy konstrukcji budynku Muzeum. Jej płaskie powierzchnie są wstępnie patynowane dla uzyskania efektu starości. Wytarte, czyste ślady palców prowokują do dotyku, a także przywodzą na myśl to, że mezuza rzeczywiście spełnia swoją funkcję. Jednocześnie dzięki dotykowi wgłębienia te nie pokryją się patyną nawet po dłuższym czasie. Dotknięcie mezuzy przed wejściem do Muzeum, którego wnętrze przypominać ma rozstępujące się przed Mojżeszem Morze Czerwone, stanowi dodatkowe symboliczne otwarcie się Muzeum przed każdym ze zwiedzających.
Efekt patyny podsuwa na myśl upływający czas i zacieranie się historii, ale „czysty” metal widoczny we wgłębieniach litery Szin i fizyczny kontakt z nim zwiedzających pokazuje, że historia i tradycja jest nadal żywa, a dzięki Muzeum pamięć o nich nie zaniknie.

The mezuzah designed for the competition organized by Museum of The History of Polish Jews, is a visualization of this gesture. On the surface there are three fingerprints, which symbolize touch, and in the same time form a letter Shin. The mezuzah is made of copper, what refers to one of the main materials of the Museum building. Because of patina mezuzah looks old. Only in the hollows we can see pure copper. Clearly visible fingerprints make people touch them and remind of others who touched it before them. Touching the mezuzah before entering the Museum symbolizes also the building opening for every visitor like parting of the Red Sea in front of Moses. Patina reminds about the time passing, clear copper and physical contact with it shows, that the tradition is still alive and thanks to the Museum it will not vanish.

Mezuza drewniana / Wooden Mezuzah

Link . :Judaika / Judaica:.


Mezuza została wykonana z drewna drzew występujących w Polsce. Dzięki bogatemu usłojeniu każda z mezuz jest inna i niepowtarzalna. Wykonana z metalu litera szin uzupełniona o dwa łuki tworzy menorę, będącą symbolem judaizmu. Mezuzy występują w 2 wersja – z otworami na gwoździe do drewnianych futryn oraz bez otworów, przyklejane do futryn metalowych.

The mezuzah is made of wood from the trees growing in Poland. Thanks to rich growth rings each mezuzah is different and unique. The letter shin,which is made of metal, completed by two curves below, form menora, a symbol of Judaism. There are 2 versions of mezuzot – with holes for nails for metal doorframes.


Produkcja. The production.

Menokia

Link . :Judaika / Judaica:.


Menokia to ceramiczna lampa oliwna łącząca w sobie 3 tradycyjne świeczniki żydowskie: 2-ramienny szabatowy, 7-ramienny czyli menorę, a po wstawieniu menory w świecznik szabatowy powstaje 9-ramienna chanukija.
Menokia dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych:
- biała, biała z czarną szamaszą, biała ze złotą szamaszą (pozłacaną prawdziwym złotem!), czarna, czarna ze złotą szamaszą.

Menokia is an olive-oil lamp. It connects 3 traditional Jewish lamps - double-branched for shabbat, menora with 7 lights and when you put menora into candlestick for shabbat, it forms chanukia with 9 lights.
Available in a few color versions: white, white with black shamash, white with golden shamash (gilded with real gold!), black, black with golden shamash.


 • Judaika / Judaica

 • 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim / The 70th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising

 • Działania w przestrzeni / Space

 • Meble / Furniture

 • Ceramika / Ceramics

 • Opakowania / Packages

 • Gadżety / Gadgets

 • Akcje / Actions

 • Grafika / Graphic design

 • Szkice / Sketches

 • Wystawy / Exhibitions

 • Wydarzenia / Events

 • O MNIE / ABOUT ME

 • Linki

 • Hellmanns

 • Pasy-Klawiatury

 • Klara Jankiewicz

 • Prakseda Yerka


 • helena.czernek@gmail.com


  stat4u

  powered by Ownlog.com & Fotolog.pl